Udělejte si větrník - Udělej sám

 
Úvod
Zprávy a zajímavosti
Veletrhy
Nebezpečné hračky
Udělejte si sami
Obsah - stránky
SHH
Kontakt

Nastavte si nás jako domovskou stránku


Sdružení pro hračku a hru

SHH je samostatným právním subjektem působícím na území České republiky a se sídlem v Praze. Bylo registrováno podle stanov schválených ministerstvem vnitra ČR pod č. VSP/1-3651 90 R 18. prosince 1990. IČO43000142.
Je dobrovolným zájmovým sdružením občanů i právnických osob podle zákona č. 83/90 Sb. ze dne 27. března 1990.
Posláním Sdružení pro hračku a hru je spojovat individuální a skupinové odborné zájmy k řešení problematiky hry a hračky, její tvorby a užití. Zabývá se především pedagogicko-psychologickými, zdravotně bezpečnostními, výtvarnými, výrobními a komerčními aspekty herních předmětů s cílem podnítit růst kvality hraček na trhu a působit na zlepšení jejich sortimentní skladby v zájmu rozvoje dětské osobnosti a hodnotné hry vůbec.
Usiluje o zlepšení informovanosti spotřebitelské veřejnosti.
Sdružení spolupracuje s dalšími zainteresovanými organizacemi u nás i v zahraničí. Pořádá různé druhy odborných, doplňkově vzdělávacích a společenských akcí, podporuje studijní, ediční a propagační činnost, poradenskou a informační službu.

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY ke členství pro jednotlivce nebo organizace lze vyžádat v sekretariátu Sdružení.

 

Adresa sdružení

 

           Sdružení pro hračku a hru

          Arbeitsgemeinschaft für Spielzeug und Spiel

          Association for Toys and Play

 

            Jindřišská 2
113 60 Praha

 

Tel. +420 224 109 421  fax +420 224 233 319

 
TOPlist

 

 Webmaster