HRA PRO 2 HRÁČE

1.     Dva účastníci losem určí, který začne hru. Nejprve hrajeme jen se 3 kostkami. Každý hodí jednou a ten,který hodí větší součet vyhrává.

2.     Určit vítěze a poraženého je možné již samotným výsledkem vrhu. Vítěze nebo poraženého můžeme též určit pomocí žetonů. Žetony sami o sobě nemají žádnou zvláštní hodnotu a jejich získání není cílem hry. Můžeme stejně tak hrát o sirky nebo knoflíky. Slouží pouze k označení vítěze nebo prohrávajícího. 

Při tomto způsobu hry vložíme do jednoho z kalíšků 3 žetony. Je tedy ve hře vždy o 1 žeton více než je hráčů. Pravidlem je, že ten hráč, který hodí nejmenší součet 3 kostek, si vezme z kalíšku 1 žeton. Vyhrává ten, který má nejmenší počet žetonů nebo žádný. Ten, který hodil nejméně, začíná vždy první další kolo. 

Popis průběhu hry:

A hodí kostkami a součet jeho hodu 6 bodů, B získá 9 bodů. Nejméně tedy hodil hráč A. Ten si vezme z kalíšku 1 žeton a začíná druhé kolo. V kalíšku zbývají ještě 2 žetony.

Hra pokračuje dokud v kalíšku není žádný žeton. Vítězem je ten, který získal nejmenší počet žetonů nebo žádný.

3.     Hráči pokračují ve hře, ale tentokráte se dohodnou, že úplným poraženým bude ten, který získá z kalíšku všechny 3 žetony. V tomto případě se hráči snaží zbavit svých žetonů a předat je protivníkovi. 

To znamená, že hráč, který hodí více předá jeden svůj žeton tomu, který hodil méně. Pak ten, který hodil více začíná druhé kolo. Vítězí ten, který nemá už žádný žeton.

Popis průběhu hry:

Začínáme hru jako v bodě 2., viz výše. V kalíšku už nejsou žádné žetony. A má 2 žetony a B má pouze 1. A, který má nejvíce žetonů, začíná první házet. Oba jednou hodí a sečtou body. A hodil 9 bodů a B 14 bodů. Hráč B hodil nejvíce a dá 1 žeton hráči A. Hráč A tedy získal všechny 3 žetony a prohrál.

4.     Existuje ještě další možnost jak určit vítěze a poraženého. Vrátíme se do místa, kdy A má 2 žetony a B jen 1 žeton. Nyní ten, který hodí více, může vrátit jeden žeton do kalíšku. Cílem hry je vrátit všechny žetony zpět do kalíšku. Další kolo začíná vždy ten, který prohrává, má více žetonů. 

Popis průběhu hry:

Začínáme hru jako v bodě 2., viz výše. V kalíšku už nejsou žádné žetony. A má 2 žetony a B má pouze 1. A, který má nejvíce žetonů, začíná první házet. Oba jednou hodí a sečtou body. A hodil 9 bodů a B 14 bodů. Hráč B hodil nejvíce a dá 1 žeton do kalíšku. Hráč B se tedy zbavil všech žetonů a vyhrál. 

HRA PRO VÍCE JAK 2 HRÁČE

1.     Tří a více hráčů (počet hráčů na hře nic nemění), tedy A,B,C začínají hrát se 3 kostkami. Každý hází jen jednou. Vylosujeme toho, který začne. 

A hodí 6 bodů, B 9 bodů a C 12 bodů. Hráč C hodil nejvíce a přestává hrát. A a B pokračují novým kolem. A hodí 8 bodů a B 10. Hráč B hodil více. Hra končí, hráč A prohrál.

2.     Nyní budeme používat žetony k určení, kdo vyhrává a kdo prohrává. Nejprve vložíme do kalíšku 4 žetony, tedy vždy o jeden žeton více než je počet hráčů. Ten, který hodí nejméně ze všech, si vezme 1 žeton z kalíšku a začíná házet jako první v novém kole. Hra pokračuje dokud není kalíšek prázdný. Hráč, který má největší počet žetonů, prohrál. 

Pokud hra skončí následujícím skóre:

Kalíšek je prázdný.

A má 2 žetony.

B má 1 žeton.

C má 1 žeton.

Není ještě úplně určen poražený, proto pokračujeme podle následně uvedeného popisu, viz bod 3.

3.     Hráč A, který má nejvíce žetonů (2) začíná hru. Pak ten, který hodí v tomto kole nejvíce, dá jeden ze svých žetonů tomu, který hodil nejméně.Každý se snaží co nejrychleji zbavit žetonů. Kdo tak učiní jako první, vyhrál. 

Další možností je, že hráč, který hodil nejvíce,vloží žeton zpět do kalíšku. Ten, který první vrátí své žetony do kalíšku, vyhrál. 

BIDU

(holandsky: „KASTJE“) 

Název  „Kastje“ v překladu znamená skříňka nebo též krychle.  Z toho lze vyvodit, že hra bidu znamená „vrhat kostkami“. Kostka, nebo-li „krychlový kámen“ je starým náboženským symbolem hazardu a prozřetelnosti.
V bidu se háže třemi kostkami – tripletem. „Házet triplet“ znamená odhalovat pomocí 3 kostek volání vyšší moci, tedy soudz bohů v případech neshod, procesů, důležitých rozhodnutí. Stejný systém byl odhalen v čínské hře 4 x 3.

Vyjádřením největší hodnoty je triplet 3 x 4.

Zvláštnosti:

1.     Hrajeme se 3 kostkami.

2.     Každý hráč může házet 3 x, aby tak získal co nejlepší výsledek.

3.     První hod provádíme se všemi 3 kostkami. Druhý a třetí hod je možný  se všemi 3 nebo jen se 2 kostkami či 1 kostkou.

4.     Cílem hry není hodit co nejvíce, ale co nejlepší kombinaci čísel, a to podle následujícího pořadí:

4-1-1 (bidu 1) – nejnižší bidu = bidu jedna

4-1-2 (bidu 2) = bidu dva

4-1-3 (bidu 3) = bidu tři

4-1-4 (bidu 4) = bidu čtyři

4-1-5 (bidu 5) = bidu pět

4-1-6 (bidu 6) – nejvyšší bidu = bidu šest

4-4-4

5.     Poražený (jako ostatně i vítěz) je určen podle padlých kombinací. Hra je jak pro 2 osoby, tak i více. Při 2 hráčích je poraženým ten, který hodil nejnižší bidu. Pokud používáme žetony, pak je poraženým ten, který jich získal z kalíšku nejvíce. Je třeba se předem domluvit na způsobu hodnocení vítěze a poraženého. 

Vysvětlení:

Kombinace čísel u hry bidu znamená kombinaci čísel 4 a 1. Protože házíme 3 kostkami, hodnotu bidu určuje třetí kostka. Je výhodnější nejprve hodit číslo 4 a pak 1, nebo obě čísla najednou. Jestliže nepadlo ještě číslo 4, číslo 1 nemá žádnou hodnotu. Musíme znovu házet kostkami, dokud nepadne číslo 4. Hraje se tedy o získání nejvyššího bidu a ne nejvyššího počtu bodů.

Další možností je, že padnou 3 čtverky (4-4-4), a to hned při prvním hodu. Tato kombinace je nejvyšší bidu, které lze hodit.Jestliže tedy hráč A získal nějaké bidu po dvou hodech, nemusí pokračovat. Ostatní hráči nesmí od této chvíle házet víckrát jak 2 x.. Ovšem podaří-li se dalšímu hráči po 2 hodech získat nějaké bidu, ale nízké (4-1-2), může jednou kostkou házet ještě jednou (kostka s číslem 2). V případě, že žádný hráč nehodí bidu nebo více hráčů hodí stejné bidu, hra je neplatná a začíná se znovu.

Vítězem se stává hráč, který hodil nejvyšší bidu.

Příklad:

A získá po dvou hodech bidu tři (4-1-3)

B nesmí tedy házet víckrát než 2 x  a po dvou hodech dosáhne bidu šest (4-1-6)

C hned na první hod získá 4-4-4, což je nejvyšší kombinace. C výhrál a odstupuje ze hry. A a B pokračují…. 

ZANZIBAR

Tato hra má mnoho společného s hrou BIDU.

Zvláštnosti:

1.     Hrajeme se 3 kostkami.

2.     Každý hráč může házet 3 x, aby tak získal co nejlepší výsledek.

3.     Všechny 3 kostky musíme použít nejen u prvního hodu, ale i u ostatních.

4.     Cílem hry je získat nejvyšší kombinaci čísel, podle následujícího klíče:

a.      Získat co nejvyšší počet bodů, víme-li, že za číslo 1 získáváme 100 bodů a za číslo 6 máme 60 bodů.

b.     Hodit postupku 1-2-3

c.      Hodit všemi 3 kostkami jedno číslo. Nejvyšší možné je 1-1-1.

d.     Hodit Zanzibar 6-5-4

5.     Tato hra se hraje pouze s žetony. K tomu účelu vložíme do kalíšku 15 žetonů. Později se dozvíme proč. Hraje se na 2 kola. V prvním žetony z kalíšku vybíráme a  v druhém vracíme. 

Příklad:

Hra na body – nízká hra:

1-6-2 = 162 bodů

1-1-6 = 260 bodů – vítěz tohoto kola

2-6-5 = 67 bodů

6-6-3 = 123 bodů 

Hra na kombinace – vysoká hra:

1-1-6 = 260 bodů

postupka 1-2-3

trojice 5-5-5

Zanzibar 6-5-4 – vítěz tohoto kola 

Přidělení trestných žetonů:

Jakýkoliv součet 3 čísel = 1 žeton

Postupka = 2 žetony

Trojice = 3 žetony

Zanzibar (6-5-4) = 4 žetony 

Pro tuto hru běžně stačí 15 žetonů. Pokud by nestačily, je možné počet zvýšit na 20 nebo 30.

Příklad:

A – 68 bodů = nejnižší počet a z kalíšku dostane 1 žeton (hodnota součtu)

B – 120 bodů

A – 68 bodů = nejnižší kombinaci a z kalíšku dostane 2 žetony (hodnota postupky)

B – postupka 1-2-3

A – 2-2-2

B – postupka 1-2-3 = nejnižší kombinace a z kalíšku dostane 3 žetony (hodnota trojice)

V tomto případě, prohrává ten, který má nejvíce žetonů. 

Pak je možné žetony do kalíšku vracet. Vyhrává ten, který jako první nemá žádný žeton.

Pro zkomplikování hry je možné určit číslo 4 jako JOKER. To znamená, že hodí-li hráč kombinaci 1-2-4, může číslo 4 zaměnit, aniž by házel, na číslo 3 a pak má postupku 1-2-3.

Můžeme též přidat kombinaci součtu 7 (př.: 3-3-1), která má hodnotu 5 bodů. 

HRA O 5000 BODŮ

Základem hry je kombinace her Zantibar a Bidu. Dva a více hráčů, na počtu nezáleží, začnou hrát například zprvu jen s 1 kostkou. Domluví se na jednom hodu a že ten, který první dosáhne 50 bodů, vyhrál. Jeden z hráčů zapisuje počty bodů na papír.

A hodí 5 bodů.

B hodí 6 bodů. …. A body zapisujeme až do chvíle, kdy jeden z hráčů dosáhne maximálního součtu 50 bodů.

 Zvláštnosti:

1.     Hrajeme s 6 kostkami.

2.     Není omezení hodů.

3.     Po hodu můžeme pokračovat nebo ne tak, abychom dosáhli co největšího součtu.

4.     Jak již sám název říká, jedná se o bodovou hru. Cílem je získat co nejdříve 5000 bodů.

Výpočet bodů:

Číslo 1 = 100 bodů

Číslo 5 = 50 bodů

3 x 6 = 600 bodů

3 x 5 = 500 bodů

3 x 4 = 400 bodů

3 x 3 = 300 bodů

3 x 2 = 200 bodů

3 x 1 = 1000 bodů

Postupka 1-2-3-4-5-6 = 1500 bodů

6 x jedno stejné číslo = šestice – nejvyšší počet jaký je možný – hráč, který jej hodil, automaticky vyhrál.

5.     Skóre se zapisuje na papír. Žetony nejsou vůbec ve hře. 

Upřesnění:

Protože počet hodů není přesně určen, je tedy omezen tím, že hráč může pokračovat v házení, pouze pokud mu předešlý hod přinesl nějaké body, viz výpočet výše.

V případě, že při prvním hodu nezíská žádný bod, je tento hod prohlášen za nulový, a pokračuje další hráč. Do výsledkové listiny se nic nepřipíše ani neodečte.

Pokud již nějaké body získal a například ve třetím hodu nezíská bod žádný, hráč již dále nehází a počet získaných bodů z předešlých 2 hodů se odečte z výsledkové listiny.

Dalším pravidlem je minimální počet 350 bodů za jedno kolo. Hráč, který tohoto počtu bodů nedosáhne, připíše do výsledkové listiny 0 bodů. Získá-li tedy hráč po několika hodech 300 bodů a v dalším žádný, pak v tomto kole již nehází a nepřipíše si žádné body, ani těch 300.

Kostky, které přináší body, hráč klade bokem a hází pouze s těmi, které ještě žádnou hodnotu nemají.

Příklad:

Jestliže po prvním hodu 6 kostkami získáme: 3 x 2 (= 200 b.), 2 x 1 (= 200 b.) a 1x 5, pak tento hod se nazývá plný ( všechny kostky přinesly hráči určitou hodnotu). V tomto případě, hráč ale musí házet znovu všemi 6 kostkami a nechce-li ztratit získané body, musí v tomto hodu alespoň 1 kostka přinést nějaké body. Pokud ne ztrácí všechny získané body v tomto kole a připisuje 0.

Ten, kdo začíná kolo jako první (hráč A) je v určité nevýhodě, protože , má-li už 4500 bodů a hodí v tomto kole 500 bodů, získal jako první 5000 bodů a může skončit. Ale protože bylo započato nové kolo a všichni hráči mají právo na stejný počet kol, druhý hráč (B) ví, že chce-li zvítězit a má již 4600 bodů, musí hodit nejméně 450 bodů. Celkově získá 5050 bodů a má o 50 bodů více. V této hře tedy zvítězil hráč B a v další hře začíná jako první. 

HRA S KOSTKAMI - ESOVÝ POKER

Jednoduchý poker, otevřený poker 

Poker je hra s magickým číslem 5. Číslo 5 stejně jako číslo 3, bylo jedním z nejdůležitějších číselných symbolik již u starých Číňanů. Bylo považováno za posvátné číslo. U starých Egypťanů mělo božskou sílu „5 vokálů“. S číslem 5 se můžeme též setkat v díle: „Pět knih Mojžíšových“, ve tvaru stavby Pentagonu, v 5 dnech jednoho týdne (pentada)  a dokonce v názvu spojení pěti atletických disciplín (pentatlon).

Zvláštnosti:

1.     Hrajeme s 5 kostkami s hodnotami a body jako u karetní hry: eso, král, dáma, kluk, 10, 9

Kalíšky slouží pouze k promíchání kostek, které se pak u otevřeného pokeru vrhají na stůl. Tento druh pokeru je hra trpělivostí. Místo s kartami  hrajeme s kostkami. Důležité je číslo 5.

2.     Každý hráč může házet 3 x, aby získal nejlepší výsledek.

3.     Při prvním hodu používáme všech 5 kostek, při dalších je možné házet i s méně tak, abychom získali nejlepší kombinaci čísel.

4.     Cílem hry je hodit kombinace, uvedené dále v textu. Kombinace jsou vypůjčeny s karetní hry.

5.     K určení prohrávajícího nebo vyhrávajícího používáme žetony.

6.     V jednoduchém pokeru nelžeme. Není to hra psychologická jako bridge, ve které se nabízí, oznamuje něco, co hráč nemá, zkrátka dělá vše pro to, aby protivník byl sveden ze správné cesty. 

Vysvětlení:

Kombinace jednoduchého pokeru vypůjčené ze starých karetních her:

         1 pár                     např.: 2 esa

         2 páry                   např.: 2 králové a 2 kluci

         trojice                   např.: 3 dámy

         královská postupka král, dáma, kluk, 10, 9

         plná: 1 trojka pár   např.: 3 esa a 2 kluci

         esová postupka      eso, král, dáma, kluk, 10

         čtverka                            např.: 4 esa a 4 x 9

         pětka: poker          např.: 5 králů nebo 5 x 10

 

K tomu, abychom snadno vyhráli, je třeba se naučit vzestupné pořadí kombinací . U jednoduchého pokeru jich je 8.

Příklad:

A hodí pár es. – vítěz, protože jeho pár má vyšší hodnotu

B hodí pár králů.

A hodí 5 x 10. – vítěz, protože jeho kombinace má vyšší hodnotu

B hodí 4 krále.

Při „plné“, hráč oznámí nejprve trojici a pak pár. Při dvou párech, oznámí nejprvě ten s vyšší hodnotou.

Jestliže se nepodaří hodit žádná uznaná kombinace, mluvíme o mrtvém hodu. Podaří-li se hráči hodit výhodnou kombinaci na druhý hod a dále již nepokračuje. Ostatní nesmí házet víckrát jak 2 x.

Ten, který prohraje v jednom kole, začíná druhé.

Obměny jednoduchého pokeru:

Jednoduchý poker můžeme hrát i jinými způsoby, jejichž pravidla je třeba dohodnout předem. Můžeme například zapojit do hry JOKERA, který bude mít zvláštní funkci. Jokerem se může stát například eso, jehož hodnotu můžeme měnit podle potřeby k získání výhodné kombinace.

Můžeme též zavést bodovací systém jako u hry do 5000 bodů. Hodnoty předem určíme, například: eso = 1 bod, 10 = 10 bodů, 9 = 9 bodů a ostatní symboly = 0 bodů.

Dále je možné hrát na „červenou“, to znamená, že hodnotu mají pouze králové (3 body) a 10 (1 bod).

Hra na „modrou“ přikládá hodnotu dámám (2 body) a klukům (1 bod).

To vše se dá hrát s pokerovými kostkami. Tvořiví hráči mohou vymyslet mnoho dalších zábavných obměn jednoduchého pokeru.

Například: Každý hráč si vezme kalíšek s kostkami. Jeden z hráčů zkusí uhodnout kolik dvojic o stejné hodnotě je pod kalíšky. 

ESOVÝ POKER „ LHACÍ “

Zvláštnosti:

1.     Hrajeme se stejnými kostkami jako esový poker.

2.     Každý hráč, který je na řadě, může jimi házet pouze jednou.

3.     Kostky jsou sebrány nebo ponechány tak, jak  byly hozeny, záleží na průběhu hry.

4.     Kombinace čísel u pokeru „lhacího“ jsou tytéž jako u pokeru jednoduchého.

5.     Hodnocení hráčů se uskutečňuje pomocí žetonů.

6.     Jak již sám název napovídá, jde o druh pokeru, při kterém je dovoleno lhát, blufovat. Po hození, kostky zůstávají skryty pod kalíškem, žádný protivník je nesmí vidět. Pak hráč může po pravdě nebo lživě oznámit jako hodnotu kostky mají.

 Příklad:

Hráč A hodí z 5 kostek 2 x krále a oznámí: dva králové. Nelže, tedy neriskuje. Hráč B souhlasí s tvrzením A. B musí hodit více než hodil A.

Jestliže A hodí trojici es a navíc 1 x 10 a 1 x 9, pak B musí hodit nejméně trojici es, 1 x kluk a 1 x 9.

Protože následující hráč musí hodit vždy více než hráč před ním, je někdy hráč donucen lhát. Nemusí lhát pouze oznámením vyšší kombinace, ale také z taktických důvodů i oznámením nižší kombinace, než opravdu má.

Dalším příkladem je, že A hodí kostky (2 x král, 1 x dáma, 1 x kluk a 1 x 9) a aniž B vidí jakou mají hodnotu oznámí dvojici králů. B souhlasí a podívá se pod kalíšek. Zjistí, že A nelhal. Nyní B vyjme z kalíšku 2 krále, dá je bokem a pouze třemi kostkami pokračuje ve hře. B hodí (1 x dámu, 1 x 10 a 1 x 9), protože mezi vrženými kostkami není ani jeden král, oznámí lživě 1 x krále, 1 x 10 a 1 x 9. Hráč A přemýšlí a nakonec uvěří a souhlasí. Pak nadzvedne kalíšek a zjistí, že B nehodil žádného krále. Proto A nedá žádnou kostku z kalíšku bokem a může pokračovat se 3 kostkami. Poté A hodí, podívá se pod kalíšek a oznámí hráči B dvojici es a 1 x král…..se dvěma králi odloženými bokem to znamená „plnou“ král-eso, tedy 3 x král a 2 x eso. B přemýšlí a protože výsledek se mu zdá být vysoký, nesouhlasí. Nadzvedne kalíšek a zjistí, že A nelhal. B v tomto kole prohrál a začíná kolo následující. Kromě toho dostane trestné žetony, jejichž počet byl předem hráči určen.

Pokud se hry účastní více jak 2 hráči, používáme 2 kalíšků. Pokud A hází kostky, nesmí B ani C vidět na kostky.

Hru je možné obměnit následujícím způsobem. Hráč A hodí kostky a oznámí výsledek. Pokud hráč B, který je na řadě po něm s výsledkem souhlasí, A zamíchá kostky, aniž by je B viděl. B nezjistí, jestli hráč A lhal nebo ne. Pokud ale B nesouhlasí, musí A nadzvednout kalíšek a lhal-li dostane trestné žetony, oznámil-li výsledek pravdivě, dostane trestné žetony hráč B.

Mnoho dalších kombinací je možných, záleží na vaší tvořivosti. 

stažení návodů lze provést zde    *.doc   

www.e-hracky.cz

 

TOPlist